LO har presentert sine krav. Selve forhandlingene (parallelle forhandlinger) starter opp torsdag.