FALO krets og HK finans har gjennomført en tariffkonferanse på Hamar 12. og 13. januar for å starte forberedelsene til årets oppgjør. Det er også sendt ut et tariffhefte til samtlige medlemmer. Svar og benytt muligheten til å påvirke kravene!