Tariffoppgjøret 2012 gir muligheter til å heve lønna og forbedre rettigheter og goder. Postkom har lagd et debatthefte som sendes til lokale tillitsvalgte og direkte til medlemmer som ønsker det. Vi har tradisjoner med å spørre våre medlemmer om prioriteringer. Bestillinger sendes til kretskontoret.

Fra 2010 vil fortsatt bedre lønn til lavtlønnende være en sentral priortet, en lavtlønnsgaranti,  sammen med godtgjørelse til finansrådgiverne. Større del av lønspotten må fordeles sentralt, noe som er tatt opp med FA, arbeidsgiverforeningen.

Vi kommr heller ikke unna endrede arbeidstidsbestemmelser og bedre  godtgjørelse for ubekvem arbeidstid.

LO Finans setter fokus på lønns- ogf arbeidsvilkår, kom med dine synspunkter.

Bruker du ikke heftet, send en mail i stedet for.