LO Finans spør sin medlemmer, svarene fra tariffheftet gav et solid svar.

Tilnærmet alle vil ha varige lønnstillegg. Ingen andre ønsker er i nærheten og gjenspeiler våre inntrykk fra alle medlemsmøtene. Våre prioriteringer foran vårens oppgjør er klar.

LO Finans er den eneste fagforeningen i finansnæringen som krever forhandlingsrett på lokale lønnsoppgjør.

Tvi tvi, kanskje flere begynner å skjønne dette?  Viktor