Protokoll fra forhandlingene vil bli lagt ut på nettet i nærmeste framtid. Flere kommentarer til oppgjøret kommer i neste nummer av vårt blad.Protokoll, brev med anbefaling og stemmeseddel er sendt ut pr. post 7. mai 2010.

Bruk stemmeretten din og send svaret snarest i vedlagte konvolutt i internposten.  Svarfrist er 14. mai 2010.  Kontaktperson er Viktor.