Denne uken møttes mer enn 100 tillitsvalgte fra 9 forskjellige bransjeråd i Handel og Kontor i Norge på Gardermoen for å markere startskuddet for Tariffoppgjøret 2012.

I en tale til bransjerådene kunne forbundsleder Sture Arntzen fortelle at Handel og Kontor i Norge krever forbundsvise tariffoppgjør i 2012.

Gjennom forrige nummer av HK-Nytt fikk alle HK-medlemmer tilsendt et debatthefte, der man kunne si sin mening om hva som burde være med  i Tariffoppgjøret 2012.  Responsen fra disse debattheftene danner grunnlaget for behandlingen av de kravene  som Handel og Kontor i Norge ønsker å ta med videre til LOs representantskap i februar 2012.  Det er LOs representantskap som til syvende og sist vedtar hovedkravene og oppgjørsformen for Tariffoppgjøret 2012.