Tiden er inne til å begynne å forberede kravene foran tariffoppgjøret 2010. Her kan alle medlemmer delta.

Tariffoppgjøret i HK er en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomsten. Og demokratiet i arbeidslivet kommer til uttrykk ved at medlemmene har rett til å bruke arbeidskamp for å få gjennomslag for kravene. Slike midler blir sjelden tatt i bruk hos oss, men muligheten for å kunne gjøre bruk av dem, bidrar til å få gode forhandlingsresul­tater.

Du bestemmer hva vi skal kreve og hvor hardt vi skal stå på krava!

Vi håper du tar deg tid til å komme med forslag under hovedpunktene, og gi ditt syn tilkjenne.

Arbeidstid
Noen stikkord: normalarbeidsdagen, åpningstider, heltid/deltid, overtid.

Lønn
Noen stikkord: likelønn, lavlønn, tillegg for godkjent autorisasjon.

Diverse
Noen stikkord: velferdspermisjoner, utdanningspermisjoner, kurs og konferanser i bedriftens tjeneste, utdanningsfond, arbeidstøy, fordeler bare for organiserte.

Hva er viktigst?

Prioriterte saker for deg:

1. …………………………………………………

2…………………………………………………..

Hvilke krav er det vilje til å streike for å få gjennom?

Oppgjørsform
Noen stikkord: samordnet, forbundsvist, prosent- eller kronetillegg.

Andre saker?

Forklaring på ord og uttrykk ligger på HK s hjemmesider, www.handelogkontor.no

Med hilsen
Arbeidsutvalget i PersonalKlubb1:
Knut Bekkevold, leder
Anne Kvam, nestleder
Stig Sagstad, kasserer
Tomm Fjærvoll, sekretær

Forslag sendes til anne.kvam@sparebank1.no innen 01.12.09