Protokoll fra oppgjøret er lagt ut på vår nettside.  De tillitsvalgte vil bli orientert om resultatet på konferanse 24.5.2012. Vi holder medlemsmøter etter behov, snakk med din lokale tillitsvalgte eller ta kontakt med kretskontoret.

De lokale oppgjørene starter ikke opp før det sentrale oppgjøret er godkjent. Innen LO har vi uravstemning blant medlemmene.