Materiell er sendt ut til alle medlemmer i posten 10.5.2012. Det er du som bestemmer resultatet. Vi ber om at alle deltar og sender inn sitt svar så raskt som mulig. Vi anbefaler det sentrale oppgjøret da ramma er god men som tidligere er ikke innretningen, fordelingen vår profil.

LO legger vekt på at medlemmene skal bestemme, derfor er vi eneste organisasjon med uravstemning.