Penger 5Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør har vært ute på uravstemning.  Resultatet viser et overveldende JA til forslaget som ble fremforhandlet 29. april 2014.  
I LO Finans HK svarte 87 prosent JA til oppgjøret, mens 13 prosent svarte NEI.  I LO Finans Postkom var resultatet omtrent det samme. 

Det generelle tillegget blir derfor på 1,5 % generelt tillegg, minimum kr 6.000,- pr år med virkning fra 1. mai 2014.  Den totale rammen for oppgjøret er på 3,3 %.  Mellomlegget utbetales gjennom individuelle § 14-5 tillegg.

Se nyttlønnsregulativ her