Tarifforhandlingene mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) og LO/HK/POSTKOM på den andre siden er avgjort.

Tarifforhandlingene medførte at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,4 % med virkning fra 1. mai 2010.

Protokollen fra forhandlingene sier at dersom partene lokalt konstaterer konkrete tilfeller av forskjellsbehandling i lønn pga kjønn, skal dette rettes opp.

Utover dette ble det kun små endringer i Sentralavtalen. Komplett protokoll finner du under Tariffoppgjøret 2010.

HK Finans Bank 1 mener:

  • Styret i HK Finans Bank 1 er fornøyd med rammen i lønnsoppgjøret, men er ikke videre fornøyd med profilen. Vi er skuffet over at arbeidsgiverne ikke gikk med på konkrete tiltak for likelønn.
  • Styret er heller ikke særlig fornøyd med at arbeidsgiverne mener at myndighetenes krav til autorisasjoner i banknæringen ikke skal gi utslag i høyere lønn. Arbeidsgiverne var kun interessert i å sette ned et utvalg som skulle se på saken.
  • HK Finans Bank 1 mener også at det er bemerkelsesverdig at arbeidsgiverne kategorisk avviser krav som andre arbeidsgivere har sagt ja til tidligere denne våren. Dette gjelder spesielt retten til fri for foreldre som blir innkalt til konferansetime for elever i grunnskolen.

Forhandlingsutvalget har bestått av Trine Lise Sundnes fra LO, Knut Bekkevold og Ole Salomonsen fra HK Finans, Viktor Sæther fra Falo og Håvard Sivertsen fra Postkom.

HK Finans Bank 1 har ikke hatt representanter i forhandlingsutvalget.

Den nye overenskomsten gjelder fra 1. mai 2010 til 31. april 2012.