En SINTEF-undersøkelse som omtales i siste utgave av LO-Aktuelt konkluderer med at de tillitsvalgte er viktigere enn sjefene i arbeidslivet. 

Undersøkelsen som bringes på bane er satt i pennen av SINTEF-forsker Hanne O. Finnestrand, og konkluderer med at ledere klatrer videre i karrièresystemet, mens de tillitsvalgte er langt mer stabile.  I tillegg har de tillitsvalgte svært ofte vært gjennom nedgangstider, omorganiseringer, utviklingsprosjekter, reformer og permitteringer.  Denne historiske kunnskapen vil ofte være avgjørende for bedriftens framtid.

Les hva Svein-Yngve Madssen i LO-Aktuelt skriver om saken i dagens kommentar her.

Svein-Yngve Madssen