HK Finans ser verdien av skolerte tillitsvalgte, og nedenfor kommer kursdatoer for 2012.

 

TRINN I – SLA
HK’s Tillitsvalgskolering Trinn I, det første kurset i vår grunnskolering for tillitsvalgte.  Kurset gir deg kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, bli mer bevisst på holdninger og forventninger til eget verv og vite forskjellen på lov- og avtaleverk, få kjennskap til innhold i protokoller og referater.  Tid:  1. – 2. februar 2012.  Sted: Quality Olavsgaard Hotell, Skjetten.  Søknadsfrist:  5. januar 2012.

TRINN II – SLA
Dette er det andre kurset i HK’s nye grunnskolering for tillitsvalgte og gjennomføres som et 40 timers kurs.  Kurset gir grundig innføring i og kjennskap til lovgivning og tariffbetsemmelser av stor betydning for lønns- og arbeidsvilkår.  Forstå sammenhengene, hva er tillitsvalgtes rettigheter og plikter, forhandlinger og vervearbeid.  Tid:  4. – 8. juni 2012.  Sted: Rica Parken Hotell, Ålesund.  Søknadsfrist:  2. mai 2012.

TRINN III
HK’s tillitsvalgtskolering, trinn III, er en videreføring av trinn II, temaene er forhandlinger, kommunikasjon, økonomi, verving og medlemservice.  Kurset vil bli gjennomført med utstrakt bruk av gruppearbeid på aktuelle problemstillinger.  Kurset er på 40 timer.  Det vil i 2012 bli arrangert tre kurs, og datoene blir som følger:
1.  Tid:  13. – 17. februar 2012.  Sted:  Rica Hamar Hotell, Hamar.  Påmeldingsfrist:  10. januar 2012.
2.  Tid:  7. – 11. mai 2012.  Sted:  Arctic Sommarøy Hotel, Tromsø.  Påmeldingsfrist:  5. april 2012.
3.  Tid:  27. – 31. august 2012.  Sted:  Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen.  Påmeldingsfrist:  5. august 2012.
For å kunne delta på HK’s tillitsvalgtskolering trinn III, må du ha gjennomført trinn I og II.

ORGANISASJONSKUNNSKAP
Kurs i Organisasjonskunnskap.  Kurset er bygget på MoTo kurs i organisasjonskunnskap, og boka Tillitsmannen, en håndbok for tillitsvalgte, en bok i praktisk organisasjonsarbeid.  Tid:  1. – 2. november 2012.  Sted:  MS Color Fantasy, Oslo-Kiel.  Søknadsfrist:  1. oktober 2012.

Påmelding til de ovennevnte kursene gjøres til:  HK i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo.  Faks 23061206, eller e-post:  kurs@handelogkontor.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Laila Halvorsen, telefon 23061178.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TILLITSVALGTKURS SOM ARRANGERES AV HK FINANS AVD 8 (For § 13 Tillitsvalgte)

Kurs i lov- og avtaleverk.  Tid:  8.- 10. mai 2012.  Sted:  Ikke avklart.
Kurs i lov- og avtaleverk.  Tid:  24. – 26. september 2012.  Sted:  Ikke avklart.
Felleskurs for LO Finans.  Tid:  16. – 17. oktober 2012.  Sted:  Ikke avklart.

Det vil bli sendt ut invitasjon til tillitsvalgte for disse kursene.  Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Salomonsen på telefon 90894627 eller e-post ole.salomonsen@snn.no