Alle ansatte som er omfattet av stab/støtte og/eller omstilling i forbindelse med ny konsernstruktur vil få tilbud om å kunne søke virkemiddelpakke. Ledere blir orientert om endringene i uke 10 og det blir en artikkel på intranett i uke 11. De tillitsvalgte har vært med i prosessen og er orientert om virkemidlene i omstillingsprosesser i 2013.