LO Finans har deltatt i hele prosessen og gitt våre egne innspill tuftet på LO sine grunnverdier. Det er stor enighet om hovedlinjene i ny pensjonsordning. Det var ulike syn på barne- og enkepensjon. Vår representant var kretsleder Viktor.