Jan Grenaker fra HK Finans Bank 1 har gjennomført LO-skolen, som er toppskoleringen for tillitsvalgte i Landsorganisasjonen i Norge.  LO-skolen er til for at tillitsvalgte skal få dekket sine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtsopplæringen. Skolen består av et variert kurstilbud der deltakerne kan dele erfaringer med kolleger fra andre fagforbund innenfor LO. 

LO –skolen består av 5 moduler som hver inneholder 80 timers opplæring innenfor temaene arbeidsliv, organisasjon, samfunn, solidaritet og læring.

Les mer om hva Fri Fagbevegelse skriver om saken her.

Les mer om toppskoleringstilbudene fra AOF her.