Trine Lise Sundnes ble valgt til ny leder I Handel og Kontor i Norge på forbundets landsmøte i Stjørdal.  Trine Lise Sundnes overtar lederklubba fra 1. Juli 2013.  I en overgangsperiode inntil denne datoen er vil dagens forbundsleder Sture Arntzen bli sittende. Peggy Hessen Følsvik og Bjørn Mietinen ble genvalgt som henholdsvis første og andre nestleder.

Sundnes har vært felles forhandlingsleder for LO Finans Postkom og HK Finans med FA i flere år.