Trine Lise Sundnes ble valgt til ny leder i Handel og Kontor i Norge på forbundets landsmøte i Stjørdal.  Trine Lise Sundnes overtar lederklubba fra 1. Juli 2013.  I en overgangsperiode inntil denne datoen er vil dagens forbundsleder Sture Arntzen bli sittende.

Peggy Hessen Følsvik og Bjørn Mietinen ble gjenvalgt som henholdsvis første og andre nestleder.

De øvrige styremedlemmene ble Jan Roger Hansen (Nord-Norge), Elisabeth Sundset Midt-Norge), Sonja Hjelvik (Vest), Ann Karin Simonsen (Agder og Rogaland), John Sanden (Østlandet Sør), Else Johansen (Øst), Jorunn Martinsen (Øst), Roy Kristiansen (Indre Østland) og Knut Bekkevold (SLA).

Les også hva HK-Nytt skriver om saken her.