Sparebank1 Nord-Norge har de siste åtte månedene hatt et prøveordning med søndagsåpent kundesenter.  Prøveordningen ble satt i gang som følge av at DNB startet med døgnåpen bank.  I starten så prøveordningen litt spennende ut og ordningen skulle selvsagt være frivillig for de ansatte.  Nå ser det ut til at prøveprosjektet er i ferd med å bli permanent, mens det murrer blant de ansatte.

Prinsipielt er jeg imot å ha søndagsåpent, sier leder i HK Finans Nord-Norge Ole Salomonsen.  Men vi hadde rett og slett ingen mulighet til å stoppe det.  Bedriftsavtalen som vi signerte for to år siden åpnet for søndagsarbeid, sier Salomonsen.

I starten så jo ordningen lukurativ ut for de ansatte, og de som jobbet i helgene skulle få 110 prosent overtidstillegg, pluss to fridager i kompensasjon.  Dette har ledelsen holdt, men frivilligheten er i ferd med å bli satt på prøve.  Etterhvert har det blitt færre av de ansatte som virkelig ønsker å ødelegge helgehvilen.  Hva skjer den dagen det ikke lengre finnes frivillige ?

Dessverre tror noen banksjefer at lengre åpningstider og søndagsåpent er synonymt med større inntekter.  Leder av Bransjerådet for Finans og Eiendom i Handel og Kontor i Norge, Jan Grenaker, regner med at det vil bli press på åpningstider i helgene fremover.  Noen gevinst for de bankene som ønsker å gjennomføre dette har han imidlertid ikke.  Bankautomater og butikkterminaler har gjort behovet for døgnåpne banker overflødig.  Kundene trenger faktisk ikke å søke om lån på en søndag, sier Grenaker, som synes kundene heller bør dra på tur og koble av med familien i helgene.

HK Finans har gjennom tidligere vedtak gjort det klokkeklart at de ikke støtter verken døgnåpne kundesentre eller helgearbeid.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.