LO Finans HK krevde at LO’s sjefsøkonom Stein Reegård kom med en redegjørelse etter hans angrep på finansbransjen i fagforeningsbladet Aktuell tidligere i år.  Sjefsøkonomen mente at finansbransjen hadde blitt en større motstander for fagbevegelsen enn arbeidsgiversiden.  Denne uken besøkte Stein Reegård LO Finans HK.

Man kan si at stormen allerede hadde lagt seg litt i LO Finans HK da Reegård besøkte foreningen.  Imidlertid gjorde Tom-Ivar Evensen fra LO Finans Telemark et tappert forsøk på å gjenvinne entusiasmen fra tidligere i år når han konfronterte Stein Reegård med hans utsagn.   Sjefsøkonomen svarte med å introdusere LO som organisasjon, og ba om forståelse for at hans utsagt var knyttet mot finansbransjen i Europa og ikke norsk finansbransje generelt.  Han henviste til finanssektorens rolle i økonomi og arbeidsliv i Europa, og bransjens betydning for sysselsetting, nyskapning og pensjon.    

Sjefsøkonom Stein Reegård mente at den største utfordringen for LO fremover er å få pensjonsordningene inn i tariffavtalene.  Han mente at det var generelt liten kunnskap om pensjon blant dagens politikere, og sa at Fellesforbundet og fronfagene måtte sette pensjon på dagsorden før lønnsoppgjøret.  Dessverre ser det ikke ut som om noen forbund er pådrivere i denne prosessen foreløpig.  I tillegg er hybridordningen forsinket, og kan derfor påvirke resultatet i lønnsoppgjøret.

LO Finans HK var ikke helt fornøyd med sjefsøkonomens forklaring, men vi skal berømme Stein Reegård for at han tok dette oppklaringsmøtet. 

Du kan lese om sjefsøkonomens angrep på finansbransjen her.

 

 

Stein Reegård på besøk hos LO Finans HK