Medlemmene har gitt et tydelig ja til det sentrale oppgjøret, hele 89 % er fornøyd. Ja til ramma, men vi har våre meninger om fordelingen.