Vi spør medlemmene om oppgjøret sentralt.

Det blir sendt ut stemmeseddel til alle i nærmeste framtid med siste svarfrist 22.mai 2014. Viktig å svare snarest mulig. Vær aktiv og benytt muligheten til å svare.