De færreste vet kanskje at det finnes utdanningsfond og stipendordninger for medlemmene i HK Finans.  Både forbundet Handel og Kontor i Norge og de enkelte bankene har egne stipendordninger for de som vil utdanne seg.  Forskning viser at det i fremtiden vil bli stilt langt tøffere krav til formell kompetanse enn hva tilfellet har vært tidligere.

Hvis du er interessert i å søke utdanningsfond gjennom Handel og Kontor i Norge, kan du lese mer om dette her:

https://www.handelogkontor.no/portal/page/portal/hk/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=26178

Fristen for søknad om HKs stipendordning for høyere utdanning er 15. september 2011.

Fristen for søknad om HKs utdanningsfond er 15. oktober 2011.