Representanskapsmøtene har nå valgt representanter til FALOs selskapsstyrer.FALOs selskapsstyre i BBS:

 • Styreleder Ulf Rognerud
 • Nestleder Torill Hjertum
 • Styremedlem Åse Johnsen

FALOs selskapsstyre i Mirror Accounting:

 • Styreleder Linda Stensnes
 • Nestleder Odd Gunnar Heimdahl

FALOs selskapsstyre i DnB NOR:

 • Styreleder Viktor Sæther
 • Nestleder Astrid Waaler
 • Styremedlem Jann Egil Larsen
 • Styremedlem Jannicke Skaanes
 • Styremedlem Carl Fredric Fiskvik
 • Styremedlem Iren Storlien
 • 1. vara Randi Bergsveen
 • 2. vara Hilde Myhre