Vi har kandidater fra LO Finans, bruk stemmemuligheten. Viktor