Valgene til representantskapene i DNB ASA, DNB Bank ASA  med fler starter opp torsdag 25.4.2013.

LO Finans har flere kandidater på listene, de er:

Astrid Waaler valgkrets A

Viktor Sæther valgkrets A

Carl-Fredirk Fiskvik valgkrets A

Randi Bergsveen valgkrets C

 Sissel Tove Rist valgkrets D

Vi ber om at alle deltar i valgene, hver stemmer teller. Det er mange kandidater i spesielt valgkrets A så alle stemmer vil telle.