Slagene i Finansnæringen avgjøres stadig oftere av teknologiske ressurser og DNB har dreiet over til å bli en teknologibedrift med nesten alle endringene det innebærer. Nå er tiden kommet for valg av ansattrepresentanter til DNB-styrene, og her er det også kritisk at teknologene får en stemme. Som fagforening tar vi ett klart ansvar for dette og derfor samarbeider vi med Tekna og NITO om valglistene med representanter til DNB-styrene; på begge listene er vi godt representert fra alle tre forbundene.

Valget gjennomføres 22.-23 april, bruk stemmeretten din for å bestemme utviklingen for din arbeidsplass.

Stem på teknologi-listen og gi DNB en viktig endring for å kunne stå sterkere i slagene for fremtiden!

Les mer om Fagforbundet Finans & Teknologi

Valgliste DNB ASA

Harry Solsem, NITO
IT Group Technical MGMT & Architecture

Jeg er opprinnelig fra Bø i Vesterålen, nå bosatt i Bergen.
Jeg har utdannelse innen IT pluss videreutdannelse og sertifiseringer innen prosjektledelse
Har styreerfaring fra et bredt utvalg av organisasjoner
Det som er viktig for meg er å representere absolutt alle ansatte med mitt teknologiske fundament i bunnen.

Kristian Hoff Petersen, Tekna
T&S Banking Services Development & Ops.

Bosatt i Oslo (opprinnelig fra Mosjøen i Nordland)
Gift og 2 barn på 7 og 10
Utdanning: Sivilingeniør innen Kommunikasjonsteknologi ved NTNU 2004
Vil jobbe for at verdien av og mangfold blant de ansatte skal stå sterkt innen DNB

 Eva Kjersti Sollien, Fagforbundet F&T
PM Kundesenter GJØVIK

Jeg er utdannet økonom fra BI og har lang erfaring fra Kundesentret og som tillitsvalgt. Er også styremedlem og Divisjonstillitsvalgt for kundesentrene
Jeg er opptatt av at DNB kundesentret skal bli hørt og sett og bli satt pris på som det store gode tannhjulet vi er i bankens urverk, også når det gjelder arbeidskvalitet og resultater
Ønsker at vi skal få rettferdig lønn i forhold til endringsvilje, evne og fleksibilitet.

Marit Berge, Fagforbundet F&T
CB PSC WC & ECA Sales Trade Finance & Working Capital MGMT

Jeg jobber med tradisjonell trade finance og arbeidskapitalløsninger for våre største kunder. Har vært i banken siden høsten 2011, og jobbet på Cash Management tidligere. Har mange års erfaring som kundeansvarlig på BM-segmentet hos våre konkurrenter, har jobbet mye med kreditt, konkurser, implementering og nysalg. Jeg har også hatt roller som salgsleder og filialsjef.

Jeg har en Bachelor, og en Master of Management fra BI, som jeg har gjennomført på deltid samtidig med jobb og barn. I tillegg har jeg gjennomført Mini-AFA i DNB sitt MBA-program. Jeg har Certificate in International Trade and Finance fra ICC fra 2018. Alt i alt har det blitt bank og finans helt siden 1995, men jeg har hatt mange forskjellige roller, vært med på både oppturer og nedturer, lært mye, og møtt mange interessante mennesker.

Jeg er spesielt opptatt av likestilling mellom kjønn, seksuell legning, alder og religion, og at ingen blir urettferdig eller uverdig behandlet.

Valgliste DNB Bank ASA

Jannicke Skaanes, Fagforbundet F&T
Konsern hovedtillitsvalgt

Jeg kommer fra Tønsberg, men har bodd i Oslo siden jeg startet i Nordea i 2001. Hadde ett studieopphold i Osaka og en periode BNP Paribas før jeg startet i DNB i 2007 på Cash Management. Etter dette hadde jeg syv lærerike år som produkteier og prosjektleder før jeg overtok lederansvaret for Fagforbundet Finans & Teknologi i 2018.

Jeg har en Master of Management i Strategi og Finans fra BI, med fordypning i asiatisk politisk økonomi fra Kansai Gaidai.
Mine viktigste fokusområder er bærekraftig personalutvikling og ansvarlig ledelse. Jeg jobber aktivt for rettferdighet, like muligheter for alle og mangfold i rollen min. Jeg vil bidra til at grønn strategi integreres i utvikling og tjenester i banken.

Roy Olsen-Nauen, Fagforbundet F&T
People
Core Oslo

Jeg har vært ansatt i banken siden 2000. Har vært i mange avdelinger i disse årene, kan nevne DNB-Direkte, mange filialer, Økonomisk Kriminalitet og HR. Dette gjør at jeg har god innsikt i DNBs ulike forretningsområder.

Jeg jobber i dag i People Core Oslo hvor jeg har med alt av tilbud og kontrakter til ansatte å gjøre.
Min kompetanse inn i styret vil være min brede erfaring i de ulike avdelinger. Jeg har stor innsikt i hva som rører seg internt i konsernet

Siri Bergmann, Tekna
CB TDC Digital Channels MGMT

Jeg er opprinnelig fra Bergen, men har snart bodd 10 år i Oslo. Jeg har en master i Informatikk: design, bruk og interaksjon fra Universitetet i Oslo og har de siste 8 årene jobbet med produktutvikling og brukeropplevelse. Først fire år som ux-designer i Knowit Experience og de siste fire årene i DNB. Her har jeg jobbet to år som tjenestedesigner og er nå Product Manager i CB.

Jeg ønsker en arbeidsplass hvor likestilling og mangfold settes på agendaen. Jeg er også opptatt av at arbeidshverdagen til de ansatte skal være så bra som mulig, det inkluderer for eksempel at vi har kontorlokaler som er tilpasset måten vi jobber på og at vi har utstyr og programvare som sørger for at vi får jobbet slik vi ønsker.

Susanne Larsen, NITO
T&S Security Operations

Jeg er utdannet dataingeniør ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har i tillegg studert fag som ledelse og personalledelse. Jobber i dag i Security Operations, med fokus på soneforvaltning og nettverkssikkerhet.

Jeg brenner for cybersikkerhet, og mener det er viktig at både teknologer og sikkerhetsressurser er representert i styret.