Øystein Andreas Larsen har trukket seg som varamedlem i styret til HK Finans Bank 1. 

 

 

Øystein Andreas Larsen trekker seg av personlige årsaker.

Styret i HK Finans Bank 1 takker for innsatsen.

15/8-2011