Bevilgningen i 2011 er 800 kroner pr. ansatt til idrett og kultur. Det har ikke vært økning i bevilgningen på flere år. Konsekvens en sterk prioritering av aktiviteter.Vi ønsker å nå flest mulig med midlene. Det krever vilje til prioritering iht prinsipper for fordeling av velferdsmidler. Å bruke over 400.000 kroner til eks.fest blir vanskelig å prioritere og bevilge til fagforeninger som ikke er ideelle organisasjoner.

Velferdsmidlene skal etter nye prisipper omfatte flest mulig, fortrinnsvis gjennom breddeaktiviteter, og slik at det hensyntar ansatte i hele landet.

LO Finans støtter all kultur og idrett som har breddeaktiviteter i seg.