LO Finans er en sammenslutning for deg som jobber i finanssektoren. Hvis du er eller blir medlem i Postkom eller Handel og Kontor, ivaretar vi dine interesser.

Viktor Sæther fra LO Finans krets Postkom (til venstre) og Knut Bekkevold fra HK finans er kontaktpersoner for LO Finans. Foto: May Berg, Posthornet

Ansatte i finansnæringen som ønsker å være medlem i Landsorganisasjonen i Norge, blir medlem enten i Handel og Kontor i Norge eller Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Begge forbundene har organisert egen avdeling/krets for ansatte i finanssektoren, henoldsvis HK finans og LO Finans krets Postkom.

I dag har HK finans 1.200 medlemmer, mens LO Finans krets Postkom har rundt 800.

LO Finans er opprettet for å gjøre de rundt 2.000 medlemmene mer synlig blant LOs 865.000 medlemmer og bidra til økt samarbeid mellom HK finans og LO Finans krets Postkom. Målet er å skape en felles identitet.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes er ansvarlig for finanssektoren i LO-ledelsen og forhandlingsleder for LO Finans.

LOs motpart er Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA), og for første gang i historien reist Handel og Kontor og Postkom felles krav og forhandlet som én gruppe i tariffoppgjøret 2010.