I uke 45 gjennomførte klubbene HK Finans Bank 1 og HK Finans
Sparebank1 Gruppen en vellykket avdelingskontaktkonferanse på
båten Color Magic.  Med på konferansen var ca 25 avdelings-
kontakter fra klubbene, som alle fikk høre på en meget aktuell
forelesning av Nina Mordt Kolstad fra RetailX.

Temaet den første dagen var likelønn, og Nina Mordt Kolstad kunne fortelle at mange kvinner (og noen få menn) stanger i et usynlig glasstak på sin karrièrestige.  Dette var et tema som fenget de fleste av deltakerne. 

Uansett er det iallefall en kjensgjerning at kvinner tjener mindre enn menn også i Sparebank1.  Kanskje har vi glasstak også hos oss ? 

På dag 2 jobbet avdelingskontaktene fra de forskjellige klubbene hver for seg, og temaet var da fagligpolitiske saker.   Dette var såpass interessant blant deltakerne, at klubbleder Dordi Formoe i HK Finans Bank 1 ønsket å følge opp samlingen med et halvdagsseminar for avdelingskontakter etter nyttår.  Halvdagsseminaret vil være svært viktig med tanke på å sette avdelingskontaktene i stand til å ivareta sine arbeidsoppgaver, sier Formoe.