Fra 1. mars til 9. mars kjøres det radiospot i P4: «Det er OK å være organisert i LO når du arbeider i finansnæringen».

Radioreklamen er en del av vervekampanjen som starter 1. februar og vil pågå fram til 1. juli.

Beste verver i perioden får nettbrettet iPad i 16GB-versjon. Kravet er minst sju nyvervede medlemmer.

Det vil også bli delpremier og gavekort underveis i vervekampanjen.