HK Finans har i tidsrommet 1. februar til 1. juli 2011 gjennomført sin store vervekampanje.  Resultatet av Vervekampanjen 2011 finner du her. 

Vervekampanjen 2011 resulterte i 36 nye medlemmer, noe som i utgangspunktet er litt lavere enn forventet.  Dette skal imidlertid ikke ta bort æren for den formidable innsatsen enkelte har lagt ned i vervearbeidet under kampanjen.  Vi må heller ikke glemme at det fortsatt gjenstår noen måneder av 2011, og det er fortsatt lov å verve nye medlemmer selv om den offisielle Vervekampanjen 2011 nå er over.


Resultatet av Vervekampanjen 2011:

Per Sundby SB1 Gruppen 3
Kine Voll SB1 Gruppen 2
Rune Svendsen SB1 Gruppen 2
Per O Karlsen Bank 1 Oslo Akershus 2
Dordi Formoe Bank 1 Oslo Akershus 2
Kim Jelle Nordvest 2
Vigdis Nybøle Rekdahl Halden 2
Steinar Bråten SB1 Gruppen 1
Arnfinn Raade SB1 Gruppen 1
Tomm Fjærvoll SB1 Gruppen 1
Knut Bekkevold SB1 Gruppen 1
Lasse Hellum SB1 Gruppen 1
Ada Johansen SB1 Gruppen 1
Roald Stene Bank 1 Oslo Akershus 1
Marit Jørgenrud Bank 1 Oslo Akershus 1
Viggo Strømsnes Bank 1 Oslo Akershus 1
Eivind Fritsvold Bank 1 Oslo Akershus 1
Terje Bøen Bank 1 Oslo Akershus 1
Andrè Modig Brensdal Bank 1 Oslo Akershus 1
Ole Salomonsen Nord-Norge 1
Berit Åkre SR-Bank 1
Tor Ege SR-Bank 1
Christine W Norheim SR-Bank 1
Marita Langseth Midt-Norge 1
Carl-Erik Emilsen Halden 1
Eva Beate Adamsen Rygge-Vaaler 1
Øivind Clausen Rygge-Vaaler 1
Christina S Mandahl Western Union Bank 1


I kampanjen har det hver måned blitt  kåret en vinner som har mottatt en IPod i premie.  Ved likt antatt vervede har det blitt foretatt trekning i styret. Disse har mottatt IPod fra HK Finans:

Februar 2011 Vigdis Nybøle Rekdahl Halden
Mars 2011 Kine Voll SB1 Gruppen
April 2011 Marit Jørgenrud Bank 1 Oslo Akershus
Mai 2011 Tor Ege SR-Bank
Juni 2011 Dordi Formoe Bank 1 Oslo Akershus


Det var også utlovet en IPad til vinneren av Vervekampanjen 2011, dersom vedkommende hadde vervet mer enn 7 medlemmer.  Det var dessverre ingen som oppnådde dette antallet i årets kampanje.