Medlemstallet i HK Finans øker jevnt og trutt.  I 2011 har HK Finans hatt en økning i medlemsmassen på 51 medlemmer, noe som tilsier at medlemstallet pr 31.desember 2011 var på 1447.  Men vi skulle gjerne hatt enda større økning, sier leder i HK Finans avd 8 Knut Bekkevold.

Vi har foreløpig ikke fått medlemstallene fra vår samarbeidspartner LO Finans Krets Postkom, men vi får håpe at disse også har hatt en økning i medlemsmassen i år, sier Bekkevold, som håper på et sterkt LO Finans i tiden fremover.