Dordi Formoe, Marit Jørgenrud, Thore Myhrvold og Jan Grenaker har alle gjennomført HKs Tillitsmannsopplæring Trinn II. Vi gratulerer!